Pravila o privatnosti

Drago nam je da ste pokazali interesovanje za našu kompaniju. Zaštita podataka je posebno visok prioritet za rukovodstvo Webolas. Korištenje internet stranice Webolas je moguće bez naznačenja osobnih podataka, međutim, ukoliko ispitanik želi da korisiti posebne usluge naše kompanije putem naše internetske stranice, obrada osobnih podataka može biti neophodna. Ukoliko je obrada osobnih podataka neophodna i ukoliko nema zakonskog osnova za obradu, mi zahtijevamo pristanak ispitanika.

Obrada osobnih podataka kao što su ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona ispitanika su uvek u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europske Unije (GDPR) i u skladu sa pravom države koje se primjenjuje na našu kompaniju – Webolas. Ovom izjavom o zaštiti podataka, naša kompanija želi da obavjesti javnost o prirodi, obimu i svrsi za koju prikupljamo, koristimo i obrađujemo osobne podatke. Štaviše, ovim obavještenjem ispitanici se informišu o svojim pravima koja mogu ostvarivati.

Kao voditelj obrade, Webolas je implementirala brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala najpotpunija zaštita osobnih podataka obrađenih putem ove internetske stranice. Međutim, prijenosi podataka putem interneta mogu načelno imati sigurnosne nedostatle te se apsolutna zaštita ne može jemčiti. Iz tog razloga, svaki ispitanik može nam prenijeti lične podatke putem alternativnih sredstava komunikacije kao što je na primjer telefon.

1. Definicije

Izjava o zaštiti podataka od strane Webolas temelji se na izrazima koju koristi europski zakonodavac u Općoj uredbi o zaštitu podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka trebala bi biti razumljiva za široku javnost, kao i našim klijentima i poslovnim partnerima. Kako bismo bili sigurni da je zaista tako, želimo najprije objasniti izraze koje koristimo.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka, između ostalog, mi ćemo koristiti sljedeće izraze:

a) Osobni podaci

Osobni podaci označavaju sve podatke koji se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu (“ispitanik”). Identificirana fizička osoba je ona koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebice pozivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, online identifikator ili jedan ili više čimbenika specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.

b) Ispitanik

Ispitanik jeste određena ili odrediva fizička osoba čiji se osobni podaci obrađuju od strane voditelja obrade koji je odgovoran za obradu podataka.

c) Obrada podataka

Obrada podataka je svaka operacija ili više operacija koje se provode na osobnom podatku ili osobnim podacima, bez obzira da li je riječ o automatizovanim sredstvima obrade ili ne, kao što su prikupljanje, snimanje, oraganiziranje, strukturiranje, skladištenje, prilagodba ili izmjena, povraćaj podataka, savjetovanje, korištenje, otkrivanje podataka putem prijenosa, širenjem ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništenje podataka.

d) Ograničenje obrade podataka

Ograničenje obrade podataka je obelježavanje skladištenih osobnih podataka sa ciljem ograničenja njihove obrade u budućnosti.

e) Profiliranje

Profiliranje znači bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, a posebno zbog analize ili predviđanja aspekata koji se odnose na radni učinaka na poslu, ekonomsku situaciju, zdravlje, osobne izbore, interese, pouzdanost, ponašanje, mjesto ili kretnju fizičke osobe.

f) Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez korištenja dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije čuvaju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi.

g) Voditelj obrade ili voditelj obrade odgvoran za obradu podataka

Voditelj obrade ili voditelj odgovoran za obradu je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka; ako su svrha i sredstva takve obrade određeni pravom Europske unije ili države članice, voditelj obrade ili posebni kriterij za njegovo imenovanje mogu biti predviđeni pravom Europske unije ili države članice.

h) Izvršitelj obrade

Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koji obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

i) Primatelj

Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, bez obzira na to da li je treća strana ili ne. Međutim, tijela javne vlasti koja mogu primiti osobne podatke u okviru određenog ispitivanja u skladu s pravom Europske unije nije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada takvih podataka od strane tih javnih tijela mora biti u skladu s važećim pravilima o zaštiti podataka a u skladu s svrhom obrade.

j)      Third party

Third-party is a natural or legal person, public authority, agency or body other than the data subject, controller, processor and persons who, under the direct authority of the controller or processor, are authorised to process personal data.

k)    Consent

Consent of the data subject is any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject’s wishes by which he or she, by a statement or by clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating to him or her.

 

2. Naziv i adresa voditelja obrade

Voditelj obrade u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), drugim propisima o zaštiti podataka koji se primjenjuju u zemljama članicama Europske unije i drugim odredbama koje su vezi sa zaštitom podataka je:

Webolas

Dzemala Bijedica 129D
71160 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387603354247
Email: [email protected]
Website: https://webolas.com


3. Kolačići (Cookies)

Internetska stranica Webolas koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke skladištene u računalnom sustavu preko internetskog preglednika.

Mnoge internetske stranice i serveri koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića jedinstven je identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova putem kojeg se internetske stranice i serveri mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je pohranjen kolačić. To omogućava posjećenim internetskim stranicama i serverima da razlikuju pojedinačne internet preglednike ispitanika od drugih internet preglednika koji sadrže druge kolačiće. Poseban internetski preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID-a kolačića.

Korištenjem kolačića, Webolas je mogućnosti da pruži korisnicima ove internetske stranice usluge pogodnije za korrisnike a što ne bi bilo moguće bez korištenja kolačića.

Pomoću kolačića informacije i ponude na našoj internetskoj stranici mogu se optimizirati imajući u vidu potrebe korinsika. Kolačići nam dopuštaju, kao što smo već spomenuli, prepoznati korisnike naše internetske stranice. Svrha ovog prepoznavanja jeste olakšavanje korisnicima da koriste našu internetsku stranicu. Korisnik naše internetske stranice koji koristi kolačiće, npr. ne mora unositi pristupne podatke svaki put kada pristupa internetskoj stranici jer su oni preuzeti od strane internetske stranice i kolačić se stoga pohranjuje na računalni sustav korisnika. Drugi primjer je kolačić virtualnih kolica za kupnju u online trgovini. Online trgovina pamti proizvode koje je kupac stavio u virtualna kolica za kupnju putem kolačića.

Ispitanik može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića putem naše internetske stranice pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i stoga može trajno uskratiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim popularnim internetskim preglednicima. Ako ispitanik isključi postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, možda neće biti upotrebljive sve funkcije naše internetske stranice u potpunosti.

 4. Prikupljanje općih podataka i informacija

Internetska stranica Webolas prikuplja niz općih podataka i podataka kada ispitanici ili automatizirani sustav poziva internetskoj stranici. Ovi opći podaci i informacije pohranjeni su u log datotekama servera. Podaci i informacije koje se prikupljaju mogu biti (1) o vrsti internetskog preglednika i korištenim verzijama, (2) o operativnom sustavu koji koristi pristupni sustav, (3) o internetskoj stranici s kojeg pristupni sustav pristupa do naše internetske stranice (tzv. upućivači), (4) o pod-internetskim stranicama (5) o datumu i vrijemenu pristupa internetskoj stranici, (6) o adresi internetskog protokola (IP adresa), (7) o pružatelju internetskih usluga pristupnog sustava, i (8) sve druge slične podatke i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na naše informacione sustave.

Prilikom korištenja ovih općih podataka i informacija, Webolas ne donosi nikakve zaključke o ispitaniku. Umjesto toga, ove informacije su potrebne kako bi (1) pravilno isporučili sadržaj naše internetske stranice, (2) optimizirali sadržaj naših internetska stranica, kao i oglas, (3) osigurali dugoročnu održivost naših informatičkih sustava i tehnologije internetske stranice, i (4) pružili tijelima nadležnim za provođenje zakona informacije potrebne za kazneni progon u slučaju cyber-napada. Stoga Webolas analizira anonimno i statistički prikuplja podatke s ciljem povećanja zaštite i sigurnosti podataka našeg poduzeća te osiguranja optimalne razine zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci server log datoteka pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje daje ispitanik.

 5. Prijava na našu internetsku stranicu

Ispitanik ima mogućnost registracije na internetskoj stranici voditelja obrade s naznačenjem osobnih podataka. Koji osobni podaci se prenose voditelju obrade određuje odgovarajuća forma koja se koristi za prijavu. Osobni podaci koje unese ispitanik prikupljaju se i pohranjuju isključivo za unutarnju upotrebu od strane voditelja obrade i za vlastite svrhe. Voditelj obrade može zatražiti prijenos na jedan ili više izvršitelja obrade (npr. paket usluga) koji također koristi osobne podatke za unutarnju svrhu koja se može pripisati voditelju obrade.

Prijavom na internetskoj stranici voditelja obrade, IP adresa (koju dodjeljuje pružatelj internetskih usluga (ISP) i koji koristi ispitanik) datum i vrijeme prijave se pohranjuju. Razlog pohrane ovih podataka jeste u tome što a je to jedini način da se spriječi zloupotreba naših usluga i da omogućimo istragu počinjenih prekršaja, ukoliko to bude potrebno. Pohrana tih podataka je neophodna kako bi se osigurao voditelj obrade. Ovi podaci se ne prenose trećoj strani, osim ukoliko postoji zakonska obveza prijenosa podataka ili ako prijenos služi svrsi kaznenog progona.

Prijava ispitanika, uz dobrovoljno naznačenje osobnih podataka, namijenjena je omogućiti voditelju obrade da ispitaniku ponudi sadržaje ili usluge podataka koji se mogu ponuditi samo prijavljenim korisnicima zbog prirode ponude. Privaljene osobe mogu u bilo kojem trenutku promijeniti osobne podatke navedene tijekom prijave ili ih potpuno izbrisati iz databaze voditelja obrade.

Voditelj obrade podataka mora u svakom trenutku dati informacije po zahtjevu svakom ispitaniku o tome koji su osobni podaci o njemu pohranjeni. Voditelj obrade će ispraviti ili izbrisati osobne podatke na zahtjev ili naznaku ispitanika, pod uvjetom da ne postoje zakonske obveze pohrane. Svi zaposleni kod rukovaoca su dostupni ispitaniku u tom pogledu kao kontakt osobe.

 6. Mogućnost kontakta putem internetske stranice

Internetska stranica Webolas sadrži informacije koje omogućuju brzi elektronički kontakt sa našom kompanijom, kao i izravnu komunikaciju s nama, što također uključuje i opću adresu tzv. elektroničke pošte (e-mail adresu). Ako ispitanik kontaktira s voditeljom obrade putem e-maila ili putem obrasca za kontakt, osobni podaci koje je unio ispitanik automatski se pohranjuju. Takvi osobni podaci koje dragovoljno prenesu ispitanici voditelju obrade čuvaju se radi obrade ili kontaktiranja ispitanika. Ovi osobni podaci neće biti preneseni trećim stranama.

 7. Prijava na komentare na blogu internetske stranice

Treće osobe se mogu prijaviti na komentare na blogu Webolas. Naročito, postoji mogućnost da se komentator prijavi na komentare koji slijede nakon njegovih komentara na određenu objavu na blog-u.

Ako se ispitanik odluči za prijavu na ovu opciju, voditelj obrade će poslati automatski e-mail za potvrdu kako bi provjerio u postupku dvostrukog pristanka da li se vlasnik navedene adrese e-pošte odlučio za ovu opciju. Mogućnost prijave na komentare može se prekinuti u bilo kojem trenutku.

 8. Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka

Voditelj obrade obrađuje i skladišti osobne podatke ispitanika samo za vrijeme koje je potrebno za postizanje svrhe skladištenja ili u vrijemenu predviđenom od strane europskog zakonodavca ili zakonima ili propisima drugog zakonodavsta koje se primjenjuje na voditelja obrade.

Ako svrha skladištenja ne može ostvariti ili ako istekne rok skladištenja koje propisuje europski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, osobni se podaci rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtjevima.

 9. Prava ispitanika

a) Pravo na potvrdu

Svaki ispitanik ima pravo zajemčeno europskim zakonodavstvom da zahtjeva od voditelja obrade potvrdu da li se njegovi obrađuju osobni podaci ili ne. Ako ispitanik želi iskoristiti pravo da zahtjeva potvrdu, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade.

b) Pravo pristupa

Svaki ispitanik ima pravo zajamčeno od europskog zakonodavca da dobije besplatno od voditelja obrade informacije o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni u bilo kojem trenutku kao i kopiju tih podataka. Nadalje, europske direktive i propisi jemče ispitanicima pristup sljedećim informacijama o:

 • svrsi obrade;
 • kategorijama osobnih podataka koje su obuhvaćene;
 • primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će biti otkriveni, posebno o primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
 • ukoliko je moguće, o predviđenom vrijemenu pohrane osobnih podataka, ili ukoliko to nije moguće, o kriteriju koji se koristi radi ustvrđivanja vrijemena pohrane;
 • postojanju prava traženja ispravke ili brisanje osobnih podataka od strane voditelja obrade ili ograničenju obrade osobnih podataka koji se tiču ispitanika ili pravu na prigovor protiv takve obrade;
 • postojanju prava na žalbu nadzornim tijelom;
 • kada osobni podaci nisu prikupljeni od ispitanika, sve dostupne informacije o izvoru osobnih podataka;
 • postojanju automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje, navedeno u članku 22. stavcima 1. i 4. Opće uredbe o zaštiti podataka i u tim slučajevima, značajne informacije o logici koja je uključena, kao i značaj i predviđene posljedice takve obrade za ispitanika

Štaviše, ispitanik ima pravo dobiti informacije o tome da li su osobni podaci prenešeni u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. Ako je to slučaj, ispitanik ima pravo biti obaviješten o odgovarajućim zaštitnim mjerama koji se odnose na prijenos.

Ako ispitanik želi iskoristiti pravo pristupa, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade.

c) Pravo na ispravak

Svaki ispitanik ima pravo zajemčeno od europskog zakonodavca da dobije od voditelja obrade ispravku netočnih osobnih podataka o njemu bez nepotrebnog odgađanja. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo na dopunjavanje nepotpunih osobnih podataka, uključujući i pravo na dodatnu izjavu.

Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade.

d) Pravo na brisanje (“Pravo na zaborav”)

Svaki ispitanik ima pravo zajamčeno od europskog zakonodavca da zahtjeva od voditelja obrade brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega bez nepotrebnog odgađanja a voditelj obrade je dužan izbrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je jedan od sljedećih osnova vrijedi, pod uvjetom da obrada nije neophodna:

 • Osobni podaci više nisu potrebni u svrhe za koje su prikupljeni ili zbog koje se obrađuju.
 • Ispitanik povuče pristanak na kojem se ta obrada temelji a u skladu sa točkom (a) člankom 6. stavkom 1. ili točkom (a) člankom 9. stavkom 2. Opće uredbe o zaštiti podataka, i ako nema drugog pravnog temelja za obradu.
 • Ispitanik je prigovorio obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, a ne postoji važniji legitimni razlog za obradu ili je ispitanik prigovorio obradi u skladu s člankom 21. stavkom 2. Opće uredbe o zaštiti podataka.
 • Osobni podaci su nezakonito obrađivani.
 • Osobni podaci moraju biti obrisani radi poštivanja pravnih obaveza u skladu sa pravom Europske unije ili pravom države članice a koja se primjenjuju na voditelja obrade.
 • Osobni podaci prikupljeni su u vezi sa ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ako se ostvari jedan od gore navedenih razloga, a ispitanik želi zatražiti brisanje osobnih podataka pohranjenih od strane Webolas, osoba može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade. Zaposlenik kompanije Webolas će potvrditi da će se po zahtjevu za brisanjem odmah postupiti.

Ako je voditelj obrade javno objavio osobne podatke a dužan je brisati osobne podatke sukladno članku 17. stavku 1., voditelj obrade će, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe, poduzeti razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge voditelje obrade koji obrađuju osobne podatke da je ispitanik zahtjevao od tih voditelja obrade da brišu sve linkove, kopije i replikacije tih osobnih podataka, pod uvjetom da obrada nije potrebna. Zaposlenici Webolas će u pojedinačnim slučajevima poduzeti potrebne mjere.

e) Pravo na ograničenja obrade

Svaki ispitanik ima pravo zajemčeno od strane europskog zakonodavca da od voditelja obrade dobije ograničenje obrade ako je jedan od sljedećih uvjeta ispunjen:

 • Točnost osobnih podataka osporena je od strane ispitanika u vremenskom periodu koji omogućuje voditelju obrade da provjeri točnost osobnih podataka.
 • Obrada je nezakonita, a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i zahtjeva umjesto toga ograničenja njihove upotrebe.
 • Voditelju obrade nisu više potrebni osobni podaci radi obrade, ali su potrebni ispitaniku radi postavljanja pravnog zahtjeva, ostvarivanja ili zaštite svojih pravnih interesa.
 • Ispitanik je prigovorio obradi na temelju članka 21. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka u tijeku provjere jesu li legitimni interesi voditelja obrade nadjačali interse ispitanika.

Ako se jedan od gore navedenih uvjeta ispuni, a ispitanik želi zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka skladištenih od strane Webolas, on ili ona može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade. Zaposlenik Webolas će poduzeti ograničenje obrade.

f) Pravo na prijenos podataka

Svaki ispitanika ima pravo zajemčeno od strane europskog zakonodavca da primi svoje osobne podatke koje je dostavio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajenom i čitljivom obliku. Ispitanik ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su dostavljeni osobni podaci, pod uvjetom da se obrada temelji na suglasnosti iz Opće uredbe o zaštiti podataka i to temeljem članka 6. stavka 1. točke (a) ili točke (a) članka 9. stavka 2. ili na temeljem ugovora iz članka 6. stavka 1. točke (b) članka, a obrada se obavlja automatiziranim sredstvima i nije neophodna za obavljanje zadaća u javnom interesu ili radi obavljanja službene ovlasti povjerene voditelju obrade.

Šraviše, u ostvarivanju prava na prijenos podataka u skladu s člankom 20. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, ispitanik ima pravo izravnog prijenosa osobnih podataka od jednog voditelja obrade do drugog, gdje je to tehnički izvedivo i kada se time nepovoljno ne utječe na prava i slobode drugih.

Da bi se ostvarilo pravo na preijnos podataka, ispitanik može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika Webolas.

g) Pravo na prigovor

Svaki ispitanik ima pravo zajamčeno od europskog zakonodavca da iz bilo kojeg razloga prigovori, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njezinu osobitu situaciju, obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, a koji se temelji na točkama (e) ili (f) članka 6. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka. To se također odnosi na profiliranje na temelju tih odredbi.

Webolas u slučaju prigovora više neće obrađivati osobne podatke, osim ako možemo dokazati ubjedljive legitimne osnove za obradu koji nadjačavaju interese, prava i slobode ispitanika, ili u slučaju da je obrada potrebna za utvrđivanje, izvršavanje ili odbranu pravnih zahtjeva.

Ako Webolas obrađuje osobne podatke u svrhu izravnog marketinga, ispitanik ima pravo prigovoriti u bilo kom trenutku na obradu osobnih podataka o njemu ili njoj za takav marketing. To se odnosi na profilisanje u onoj mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim marketingom. Ako ispitanik prigovori Webolas zbog obrade u svrhu izravnog marketinga, Webolas više neće obrađivati osobne podatke za te svrhe.

Osim toga, ispitanik ima pravo, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njezinu osobnu situaciju, prigovoriti obradi svojih osobnih podataka od strane Webolas u svrhu znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe sukladno članku 89. stavku 1. Opće uredbe o zaštiti podataka Evropske unije, osim ako je obrada neophodna za obavljanje zadaće u javnom interesu.

Da bi ostvario pravo na prigovor, ispitanik se može obratiti bilo kojem zaposleniku Webolas. Osim toga, ispitanik je slobodan u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva i, i bez obzira na Direktivu Europske unije 2002/58 /EZ, koristi svoje pravo na prigovor automatskim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.

h) Automatizirano individualno donošenje odluka, uključujući profiliranje

Svaki ispitanik ima pravo garantirano od europskog zakonodavca da ne bude predmet odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja ima pravne posljedice na njega ili nju ili na sličan način značajno utječe na njega ili nju, ukoliko odluka (1) nije potrebna za zaključenje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade, ili (2) nije odobrena od strane Europske unije ili zakona države članice koji se primjenjuje na voditelja obrade i koja također propisuje odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa ispitanika, ili (3) se ne temelji na izričitoj suglasnosti ispitanika.

Ako je odluka (1) neophodna za zaključenje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade, ili (2) temeljena na eksplicitnom pristanku ispitanika, Webolas će provesti odgovarajuće mjere zaštite prava i slobode i legitimnih interesa ispitanika, a najmanje će garantirati pravo na dobivanje ljudske intervencije od strane voditelja obrade da izrazi svoje stajalište i osporava odluku.

Ako ispitanik želi ostvariti prava koja se tiču automatiziranog individualnog odlučivanja, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika Webolas.

i) pravo na povlačenje suglasnosti za zaštitu podataka

Svaki ispitanik ima pravo garantirano od europskog zakonodavca da povuče pristanak za obradu svojih osobnih podataka u bilo kojem trenutku.

Ako ispitanik želi iskoristiti pravo na povlačenje suglasnosti, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika Webolas.

 10. Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi i korištenju Facebooka

Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponente poduzeća Facebook. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža je mjesto društvenih sastanaka na Internetu, online zajednica koja obično omogućuje korisnicima međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili omogućiti internetskoj zajednici pružanje osobnih ili poslovnih informacija. Facebook omogućuje korisnicima društvene mreže da uključe stvaranje privatnih profila, učitavanje fotografija i i da se umrežavaju putem zahtjeva za prijateljstvo.

Tvrtka koje upravlja Facebook-om je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade, voditelj obrade je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja voditelj obrade i na kojim je integrirana Facebook komponenta (Facebook plug-in), internetski preglednik na informacijskom sustavu ispitanika automatski je potaknut da pošalje prikaz odgovarajuće Facebook komponente iz Facebooka putem Facebook komponente. Pregledu svih Facebook dodataka može se pristupiti pod https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijekom ovog tehničkog postupka Facebook je upoznat s time koju je određenu pod-stranicu naše internetske stranice posjetio ispitanik.

Ako je osoba istovremeno prijavljena na Facebook-u, Facebook detektira svaki poziv naše internetske stranice od strane ispitanika i za cijelo vrijeme trajanja svog boravka na našem internetskoj stranici – koje specifične podstranice naše internetske stranice je posjetio ispitanik. Ti se podaci prikupljaju putem Facebook komponente i povezani su s odgovarajućim Facebook nalogom ispitanika. Ako ispitanik klikne na jedan od Facebookovih gumba integriranih na našoj internetskoj stranici, npr. gumb “Sviđa mi se” ili ako ispitanik komentarira, tada Facebook povezuje ove podatke s osobnim Facebook korisničkim nalogom ispitanika i pohranjuje osobne podatke.

Facebook uvijek prima, putem Facebook komponente, informacije o posjeti našoj internetskoj stranici od strane ispitanika, kad god je osoba prijavljena istovremeno na Facebooku tijekom poziva naše internetske stranice. To se događa neovisno o tome pokreće li ispitanik na Facebook komponentu ili ne. Ako takav prijenos informacija na Facebook nije poželjan za ispitanika, on ili ona to može spriječiti tako što će se odjaviti s naloga na Facebooku prije nego što uputi poziv našoj internetskoj stranici.

Smjernica za zaštitu podataka koju je objavio Facebook, dostupna na adresi https://facebook.com/about/privacy/, pruža informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebook-a. Osim toga, objašnjeno je koje postavke Facebook nudi kako bi zaštitio privatnost ispitanika. Dodatno, dostupne su različite opcije postavki kako bi se onemogućio prijenosa podataka na Facebook. Ove aplikacije može koristiti ispitanik kako bi onemogućio prijenos podataka na Facebook.

 11. Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi i korištenju usluge Google Analytics (s funkcijom anonimizacije)

Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponentu usluge Google Analytics (s funkcijom anonimizacije). Google Analytics usluga je usluga web analize. Web-analiza prikuplja i analizira podatke o ponašanju posjetitelja internetskih stranica. Usluga web analize prikuplja, između ostalog, podatke o internetskoj stranici s koje je osoba došla (tzv. Referrer), koje su podstranice bile posjećene ili koliko su često i za koje vrijeme pregledane podstranice. Web-analiza se uglavnom koristi za optimizaciju internetske stranice i za provođenje analize troškova i koristi internet oglašavanja.

Tvrtka koja pruža Google Analytics kompnentu je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Za web analitiku putem usluge Google Analytics voditelj obrade koristi aplikaciju “_gat. _AnonymizeIp”. Ovom aplikacijom Google skraćuje i anonimizira IP adresu internetske veze ispitanika prilikom pristupa našim internetska stranicama iz države članice Europske unije ili druge države ugovornice na Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru (EEA).

Svrha komponente usluge Google Analytics jest analizirati promet na našoj internetskoj stranici. Google koristi prikupljene podatke i informacije, između ostalog, kako bi procijenio upotrebu naše internetske stranice i pružio online izvještaje koji prikazuju aktivnosti na našim internetskim stranicama i pružaju nam druge usluge vezane uz korištenje naše internetske stranice.

Google Analytics postavlja kolačić na informacijski sustav ispitanika. Definicija kolačića je gore objašnjena. Postavljanjem kolačića Google može analizirati upotrebu naše internetske stranice. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrirana komponenta usluge Google Analytics, internetski preglednik na informacijskom sustavu ispitanika automatski će slati podatke putem Google Analytics komponente u svrhu internetskog oglašavanja i naplate provizije od strane Google-a. Tijekom ovog tehničkog postupka poduzeće Google stječe znanja o osobnim podacima, kao što je IP adresa ispitanika, koja Google-u, između ostalog, služe za razumijevanje podrijetla posjetitelja i klikova, te za naknadnu naplatu provizije.

Kolačić se koristi za pohranjivanje osobnih podataka, kao što su vrijeme pristupa, mjesto iz koje je pristup došao i učestalost posjeta naših internetska stranica od strane ispitanika. Svaki posjet našim internetskim stranicama, takvi osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi ispitanik, prenijet će se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama, a Google ih pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti te osobne podatke prikupljene tehničkim postupak trećim stranama.

Ispitanik može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše internetske stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog internetskog preglednika i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takvo prilagođavanje korištenog internetskog preglednika također bi spriječilo Google Analytics da postavlja kolačiće na informacijski sustav ispitanika. Osim toga, kolačići koji Google Analytics već upotrebljava mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Osim toga, ispitanik ima mogućnost prigovora na prikupljanje podataka koje generira Google Analytics, koji se odnose na upotrebu ove internetske stranice, kao i na obradu tih podataka od strane Google-a i mogućnost da se spriječi bilo koje takvo prikupljanje ili obradu. U tu svrhu, ispitanik mora preuzeti dodatak internetskog preglednika na vezi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak internetskog preglednika govori Google Analytics-u putem JavaScript-a, da se svi podaci i informacije o posjetima internetskih stranica ne prenose u Google Analytics. Instalacija dodataka preglednika smatra se Googleovim prigovorom. Ako je informacijski sustav ispitanika kasnije izbrisan, formatiran ili ponovo instaliran, ispitanik mora ponovno instalirati dodatke internetskog preglednika kako bi onemogućio Google Analytics. Ako je dodatak internetskog preglednika deinstalirao ispitanik ili bilo koja druga osoba koja se može pripisati u nadležnost, ili je dodatak onemogućen, moguće je izvršiti ponovnu instalaciju ili ponovno aktiviranje dodataka internetskog preglednika.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka od Google-a mogu se preuzeti na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics je dodatno pojašnjen na sledećoj vezi https://www.google.com/analytics/.

 12. Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi i korištenju Instagram-a

Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponente usluge Instagram. Instagram je usluga koja može biti opisana kao audiovizualna platforma, koja korisnicima omogućuje dijeljenje fotografija i videozapisa te širenje takvih podataka na drugim društvenim mrežama.

Tvrtka koja pruža Instagram uslugu je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrirana komponenta Instagram (gumb Insta), internetski preglednik na informacijskom sustavu ispitanika automatski je potaknut da preuzme prikaz odgovarajuće Instagram komponente od Instagrama. Tijekom ovog tehničkog postupka, Instagram zna koje specifične podstranice naše internetske stranice je posjetio ispitanik.

Ako je istodobno korisnik prijavljen na Instagram, Instagram detektira svaki poziv naše internetske stranice od strane ispitanika – i za cijelo vrijeme trajanja njegovog boravka na našoj internetskoj stranici – koju određenu podstranicu naše internet stranice je posjetio ispitanik. Ti se podaci prikupljaju putem komponente Instagram i povezuju se s odgovarajućim Instagram računom ispitanika. Ako korisnik klikne na jedan od Instagram gumba koji su integrirani na našu internetsku stranicu, Instagram podudara ove podatke s osobnim Instagram korisničkim računom ispitanika i pohranjuje osobne podatke.

Instagram prima informacije putem komponente Instagram da je ispitanik posjetio našu internetsku stranicu pod uvjetom da je ispitanik prijavljen na Instagramu u vrijeme poziva naše internetske stranice. To se događa neovisno o tome hoće li korisnik kliknuti gumb Instagram ili ne. Ako takav prijenos informacija Instagram-u nije poželjan za ispitanika, on to može spriječiti odjavom s računa Instagram prije nego što pozive našu internetsku stranicu.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka tvrtke Instagram mogu se pronaći na vezi https://help.instagram.com/155833707900388 and https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 13. Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi i korištenju LinkedIn-a

Voditelj obrade je integrirao LinkedIn komponente na ovoj internetskoj stranici. LinkedIn je online društvena mreža koja korisnicima s postojećim poslovnim kontaktima omogućuje povezivanje i stvaranje novih poslovnih kontakata. Više od 400 milijuna registriranih osoba u više od 200 zemalja koristi LinkedIn. LinkedIn je trenutno najveća platforma za poslovne kontakte i jedan od najposjećenijih internetskih stranica na svijetu.

Tvrtka koje pruža LinkedIn uslugu je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, United States. Za pitanje politike privatnosti izvan Sjedinjenih Američkih Država odgovoran je LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrisana LinkedIn komponenta (LinkedIn plug-in), internetski preglednik na informacijskom sustavu ispitanika automatski je potaknut da preuzme prikaz odgovarajuće LinkedIn komponente od LinkedIn-a. Dodatne informacije o LinkedIn plug-inu mogu se naći na vezi https://developer.linkedin.com/plugins. Tijekom ovog tehničkog postupka, LinkedIn zna koje specifične podstranice naše internetske stranice je posjetio ispitanik.

Ako se osoba istodobno prijavljuje na LinkedIn, LinkedIn detektira svaki poziv naše internetske stranice od strane ispitanika i cijelo vrijeme trajanja boravka na našoj internetskoj stranici – koja određena podstranica naše internet stranice je posjetio ispitanik. Te informacije prikupljaju se putem LinkedIn komponente i povezane su s odgovarajućim LinkedIn računom ispitanika. Ako korisnik klikne na jedan od LinkedIn gumba integriranim na našoj internetskoj stranici, LinkedIn dodjeljuje ove podatke osobnom LinkedIn korisničkom računu ispitanika i pohranjuje osobne podatke.

LinkedIn prima informacije putem LinkedIn komponente da je ispitanik posjetio našu internetsku stranicu, pod uvjetom da je ispitanik prijavljen na LinkedIn-u u trenutku poziva na našu internetsku stranicu. To se događa neovisno o tome hoće li osoba kliknuti na gumb LinkedIn ili ne. Ako takav prijenos podataka LinkedIn-u nije poželjan za ispitanika, on ili ona to može spriječiti tako što će se odjaviti sa svog LinkedIn računa prije nego što pozove na našu internetsku stranicu.

LinkedIn na vezi https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls pruža mogućnost otkazivanja pretplate na poruke e-pošte, SMS poruka i ciljanih oglasa, kao i mogućnost upravljanja postavkama oglasa. LinkedIn također koristi povezana društva kao što su Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame. Postavljanje takvih kolačića može se odbiti na vezi https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Primjenjiva pravila privatnosti za LinkedIn dostupna su na vezi https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn-ova politika kolačića dostupna je na vezi https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 14. Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi i korištenju Pinterest-a

Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponente Pinterest Inc. Pinterest je takozvana društvena mreža. Društvena mreža mjesto je društvenog druženja na internetu, online zajednica koja korisnicima omogućuje međusobnu komunikaciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava ili dopustiti internetskoj zajednici da pruži osobne ili poslovne informacije. Pinterest korisnicima društvene mreže omogućuje objavljivanje, između ostalog, zbirki slika i pojedinačnih slika, kao i opise na virtualnim pločama (tzv. pin-ove), koje se mogu podijeliti s drugim korisnicima (tzv. Re-pinovi) ili se mogu komentirati.

Tvrtka koja pruža Pinterest uslugu je Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, United States.

Svakim pozivom jedne od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrirana Pinterest komponenta (Pinterest plug-in), internetski preglednik na informacijskom sustavu ispitanika automatski je potaknut da preuzme putem odgovarajuće komponente Pinterest prikaz odgovarajuće Pinterest komponente. Dodatno informacije o Pinterest-u dostupne su na vezi https://pinterest.com/. Tijekom ovog tehničkog postupka, Pinterest zna koje specifične podstranice naše internetske stranice posjećuje ispitanik.

Ako je ispitanik istodobno prijavljen na Pinterest-u, Pinterest detektira svaki poziv naše internetske stranice od strane ispitanika i tijekom cijelog trajanja njegovog boravka na našoj internetskoj stranici – koje specifične podstranice naše internet stranice je posjetio ispitanika. Te se informacije prikupljaju putem Pinterest komponente i povezuju se s odgovarajućim Pinterest računom ispitanika. Ako se korisnik klikne na jedan od gumba Pinterest-a koji je integriran na našoj internetskoj stranici, Pinterest ove podatke dodjeljuje osobnom Pinterest korisničkom računu ispitanika i pohranjuje osobne podatke.

Pinterest prima informacije putem Pinterest komponente da je ispitanik posjetio našu internetsku stranicu, pod uvjetom da je ispitanik prijavljen na Pinterest-u u trenutku poziva naše internetske stranice. To se događa nezavisno o tome hoće li osoba kliknuti na komponentu Pinterest ili ne. Ako takav prijenos podataka Pinterestu nije poželjan za ispitanika, on ili ona to može spriječiti tako što će se odjaviti sa svog Pinterest računa prije poziva naše internetske stranice.

Smjernica za zaštitu podataka koju je objavio Pinterest, dostupna na vezi https://about.pinterest.com/privacy-policy, pruža informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Pinterest-a.

 15. Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi i korištenju Twitter-a

Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponente Twitter-a. Twitter je višejezična, javno dostupna usluga za microblogging na kojoj korisnici mogu objavljivati i širiti takozvane tvitove, npr. kratke poruke, koje su ograničene na 280 znakova. Ove kratke poruke dostupne su svima, uključujući i one koji nisu prijavljeni na Twitter. Tvitovi se također prikazuju takozvanim sljedbenicima odgovarajućeg korisnika. Sljedbenici su drugi korisnici Twitter-a koji prate tvitove korisnika. Nadalje, Twitter omogućuje da se obratite širokoj publici putem hashtagova, veza ili re-tvita.

Tvrtka koja pruža Twitter uslugu je Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Ireland.

Svakim pozivom jedne od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrisana Twitter komponenta (Twitter gumb), internetski preglednik na informacijskom sustavu ispitanika automatski je potaknut da preuzme prikaz odgovarajuće Twitter komponente od Twitter-a. Dodatne informacije o Twitter gumbu mogu se naći na vezi https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Tijekom ovog tehničkog postupka, Twitter zna koje specifične podstranice naše internetske stranice je posjetio ispitanik. Svrha integracije Twitter komponente je ponovno prenošenje sadržaja ove internetske stranice kako bi se našim korisnicima omogućilo da ovu internetsku stranicu predstave u digitalni svijet i povećaju broj naših posjetitelja.

Ako je ispitanik prijavljen na Twitter, Twitter detektira svaki poziv naše internetske stranice od strane ispitanika i za cijelo vrijeme trajanja svog boravka na našoj internetskoj stranici – koju je određenu podstranicu naše internetske stranice posjetio ispitanik. Ti se podaci prikupljaju putem Twitter komponente i pridružuju se odgovarajućem Twitter računu ispitanika. Ako ispitanik klikne na jedan od Twitter gumba, integriranom na našoj internetskoj stranici, Twitter dodjeljuje te podatke osobnom Twitter korisničkom računu ispitanika i pohranjuje osobne podatke.

Twitter prima informacije putem Twitter komponente da je ispitanik posjetio našu internetsku stranicu, pod uvjetom da je ispitanik prijavljen na Twitter-u u vrijeme poziva naše internetske stranice. To se događa neovisno o tome hoće li ispitanik kliknuti na komponentu Twitter ili ne. Ako takav prijenos podataka na Twitter nije poželjan za ispitanika, on ili ona može to spriječiti odjavljivanjem sa svog Twitter računa prije poziva naše internetske stranice.

Oderdbama o zaštiti podataka Twitter je moguće pristupiti na vezi https://twitter.com/privacy?lang=en.

 16. Pravni temelj za obradu

Članka 6. stavak 1. GDPR služi kao pravni temelj za postupke obrade za koje smo dobili suglasnost za određenu svrhu obrade. Ako je obrada osobnih podataka potrebna za izvršenje ugovora kojem je osoba na koju se podaci odnose strane, kao što je slučaj, na primjer, kada je obrada potrebna za isporuku robe ili pružanje bilo koje druge usluge, obrada se temelji na članku 6. stavak 1. točka b) GDPR. Isto se odnosi na one postupke obrade koji su potrebni za provođenje predugovornih radnji, primjerice u slučaju upita o našim proizvodima ili uslugama. Ako je naša tvrtka podložna zakonskoj obvezi koja zahtjeva obradu osobnih podataka, poput ispunjenja poreznih obveza, obrada se temelji na članku 6. stavak 1. točka c) GDPR. U rijetkim slučajevima obrada osobnih podataka može biti potrebna da bi se zaštitili vitalni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako je posjetitelj u našoj tvrtki ozlijeđen, a njegovo ime, starost, podatke zdravstvenog osiguranja ili druge vitalne podatke trebalo bi proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada bi se obrada temeljila na čl. 6 stavak 1. točka d) GDPR. Konačno, postupci obrade mogli bi se temeljiti na članku 6 stavak 1. točka f) GDPR. Ova pravna osnova koristi se za postupke obrade koji nisu obuhvaćeni nijednim od gore spomenutih pravnih razloga, ako je obrada potrebna u svrhu legitimnih interesa koje je slijedila naša tvrtka ili treća strana, osim ako takvi interesi prevladavaju interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Takvi postupci obrade posebno su dopušteni jer ih je europski zakonodavac posebno spomenuo. Smatrao je da se može pretpostaviti legitimni interes ako je ispitanik klijent voditelja obrade (uvodna izjava 47. Rečenica 2 GDPR). “

 17. Zakonski interesi koje slijedi voditelj obrade ili treća strana

Ako se obrada osobnih podataka temelji na čl. 6 st. 1 točka f) GDPR, naš je legitimni interes da poslujemo u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i dioničara.

 18. Razdoblje u kojem će se osobni podaci pohraniti

Kriteriji za određivanje razdoblja pohrane osobnih podataka su odgovarajući zakonski propisana razdoblja zadržavanja. Nakon isteka tog razdoblja, odgovarajući podaci se rutinski brišu, sve dok više nisu potrebni za ispunjenje ugovora ili započinjanje ugovora.

 19. Pružanje osobnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtjev; Uvjeti potrebni za sklapanje ugovora; Obveza ispitanika davanje osobnih podataka; moguće posljedice ne pružanja takvih podataka

Pojašnjavamo da je pružanje osobnih podataka dijelom zahtijevano zakonom (npr. porezni propisi) ili može proizaći iz ugovornih odredbi (npr. informacija o ugovornom partneru). Ponekad je možda potrebno sklopiti ugovor kojim nam ispitanik daje osobne podatke, a koje moramo naknadno obraditi. Na primjer, ispitanik dužan nam je dostaviti osobne podatke kada naša tvrtka s njim ili njoj potpiše ugovor. Neustupanje osobnih podataka imalo bi za posljedicu da ugovor s ispitanikom ne može biti zaključen. Prije nego što osobne podatke dostavi ispitanik, podaci mora kontaktirati bilo kojeg zaposlenika. Zaposlenik ispitaniku pojašnjava je li pružanje osobnih podataka zakonom ili ugovorom potrebno ili je potrebno za zaključivanje ugovora, postoji li obveza pružanja osobnih podataka i posljedice neprijavljivanja osobnih podataka podaci.

 20. Postojanje automatiziranog odlučivanja

As a responsible company, we do not use automatic decision-making or profilinSpremni za saradnju?

Želite li da Vaša web stranica ili aplikacija bude naš sljedeći projekat? Imate još pitanja za koja trebate pojašnjenja?